Cennik
naszych usług

Zaoszczędź nawet do 280 zł * korzystając z naszej promocji „Przyjazny Start”. Oferta skierowana specjalnie dla nowo powstających firm, które podpiszą umowę o współpracę z naszym biurem.

* konsultacja (250 zł) gratis + pierwszy miesiąc z 10% rabatem od stawki ustalonej w umowie.

* oferta ważna do końca 2020 roku.

W ramach konsultacji:
analiza wszystkich punktów formularza zgłoszeniowego firmy (CEIDG),
omówienie poszczególnych zagadnień kluczowych przy zakładaniu firmy,
wskazanie jakie obowiązki wiążą się z poszczególnymi oświadczeniami – zgłoszeniami,
udzielamy informacji – instrukcji o sposobie złożenia druku CEIDG.

KPIR
PŁATNIK VAT
od 210 zł + VAT

miesięcznie

KPIR
ZWOLNIONY Z VAT
od 160 zł + VAT

miesięcznie

RYCZAŁT
PŁATNIK VAT
od 180 zł + VAT

miesięcznie

RYCZAŁT
ZWOLNIONY Z VAT
od 120 zł + VAT

miesięcznie

Ze względu na różnorodną specyfikę prowadzonej działalności naszych Klientów, ceny naszych usług są ustalane indywidualnie.
Kalkulacja kosztu obsługi księgowej następuje w oparciu o skalę prowadzonej działalności, rodzaju ewidencji księgowej, ilość dokumentów, ilość zatrudnionych pracowników oraz merytorycznego wkładu w prowadzenie księgowości danej firm.
Zawsze jednak zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy i gwarantujemy kompleksowe wsparcie.

W celu uzyskania indywidualnej wyceny obsługi księgowej prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Sprawy pracownicze

Rozliczenie osób zatrudnionych
na umowę o pracę i umowę cywilno-prawną z ZUS

35 zł

+ VAT / miesięcznie

Rozliczenie osób zatrudnionych
na umowę cywilno-prawną bez ZUS

15 zł

+ VAT / miesięcznie

Rozliczenie nierezydentów
zatrudnionych na umowę
cywilno-prawną

50 zł

+ VAT / miesięcznie

Telefon:

+48 664 006 474