Rok 2018 przyniósł wszystkim podatnikom wiele zmian. Dotyczą one przede wszystkim przedsiębiorców i to również tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Dwie z nowości są szczególnie elektryzujące dla właścicieli firm – obowiązkowa konieczność wysyłki e-deklaracji VAT oraz comiesięczne składanie deklaracji JPK_VAT.

e-deklaracje VAT

Już od stycznia wszystkie deklaracje VAT będą musiały być wysyłane elektronicznie. Do tej pory przedsiębiorcy dobrowolnie decydowali o tym w jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) będą składali deklaracje. Nowe przepisy Ustawy o VAT narzucają obowiązek korzystania z e-deklaracji.

Przepisy, które przygotowały nas na tą zmianę weszły w życie już pod koniec 2016 roku. Wtedy to Ministerstwo Finansów objęło niektórych podatników rocznym okresem przejściowym. Nie musieli oni korzystać z e-deklaracji jeszcze przez cały rok 2017. Dotyczyło to przedsiębiorców, którzy nie są :

  • obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
  • sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym
  • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednak od stycznia 2018 roku również Ci zobowiązani są do składania deklaracji VAT drogą internetową.

JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla potrzeb VAT jest dokumentem ewidencjonującym dokumenty sprzedaży i zakupów i powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. Co ważne – niezależnie, czy przedsiębiorca składa deklarację VAT miesięcznie czy kwartalnie – JPK_VAT należy składać co miesiąc – wyłącznie elektronicznie.

Dotychczas obowiązkiem tym objęte były duże, małe i średnie firmy – od 1 stycznia 2018 r. zobowiązane do tego są również mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorcy, którzy w conajmniej jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniali mniej niż 10 pracowników oraz ich roczny obrót nie przekraczał 2 milionów euro).

JPK_VAT należy złożyć do 25 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Najbliższy termin (pierwszy w tym roku) upływa 26 lutego 2018 r.

Deklaracja ta ma charakter informacji podatkowej – co za tym idzie – niezłożenie jej w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów prawa na rynku pojawiły się liczne programy księgowe, które mają być narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców. Programy te jednak wciąż wymagają pewnej wiedzy księgowej. Korzystanie z nich bywa czasochłonne, a przede wszystkim zrzuca pełną odpowiedzialność za wpisane dane na samego przedsiębiorcę.

Jeśli nie chcesz tracić czasu na „papierkową robotę” skontaktuj się z nami!

Wychodząc naprzeciw nowym przepisom oraz nowej sytuacji, w jakiej znaleźli się zobligowani przepisami prawa oferujemy przedsiębiorcom możliwość korzystania z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Dopilnujemy terminów urzędowych, zajmiemy się wprowadzeniem wszystkich niezbędnych danych, a to wszystko dzięki aktualnej wiedzy prawnej, znajomości przepisów oraz wieloletniemu doświadczeniu w księgowości.