Z dniem 1 stycznia 2019 r. utworzony zostanie fundusz solidarnościowy. Jego celem jest promowanie wsparcia społecznego, zawodowego i zdrowotnego osób niepełnosprawnym. Fundusz ten będzie tworzony z obowiązkowych składek oraz z tzw. daniny solidarnościowej.

Z zapłaconej przez pracodawców składki na Fundusz Pracy 0,15% będzie przeznaczone na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ważny jest również fakt, że dotychczasowa składka nie wzrasta dzięki czemu nie będzie to zmiana finansowo odczuwalna przez przedsiębiorców.

Drugim źródłem pieniędzy będzie danina solidarnościowa pobierana z podatku dla najbogatszych. Obciąży ona bowiem tych, którzy uzyskują roczne dochody przekraczające 1 milion złotych. Stawka nowego podatku wyniesie 4% podstawy obliczenia.  Rozliczany on będzie jednorazowo w rozliczeniu rocznym. Pierwsze rozliczenie daniny solidarnościowej nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.

Płatnicy składek będą zobowiązani do wpłaty składek na fundusz solidarnościowy w takim samym zakresie, w jakim są zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy.  Składki wykazywane będą  w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej  ZUS DRA w pozycji, w której dotychczas wykazywana była składka na FP. Rozdysponowaniem pieniędzy zajmować będzie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.