13 czerwca 2018r. Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że dojdzie do zrównania limitów odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych z kosztami leasingu operacyjnego. Na dzień dzisiejszy bardziej opłacalne jest wzięcie samochodu w leasing niż jego zakup. Resort finansów tłumaczy, że zmiany są konieczne by przeciwdziałać nieuzasadnionemu kupowaniu bardzo drogich i luksusowych aut.

Na skutek wprowadzenia nowych przepisów branie aut w leasing po prostu przestanie być opłacalne. Wzrośnie atrakcyjność zakupu samochodu, ponieważ dojdzie do zwiększenia limitów odpisów amortyzacyjnych odliczanych od przychodu. To wszystko jednak uzależnione będzie od tego do jakich celów wykorzystujemy pojazd.

Dzisiaj limit podatkowej amortyzacji to 20 tys. euro, czyli około 86,5 ty. zł. Po zmianach kwota wzrośnie do 150 tys. zł. Oznacza to, że leasingobiorcy potrącą maksymalnie 150 tys.zł. Identyczny limit będzie przysługiwał osobom, które kupią samochód, z  tym że w tym wypadku dotyczy on odpisów amortyzacyjnych, które zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.

UWAGA – ograniczenia

Poza powyżej opisanymi zmianami Ministerstwo Finansów planuje również wprowadzenie ograniczeń – do 50% kosztów w sytuacji, gdy samochód używany będzie zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. Celem tego zapisu jest by koszty nabycia i użytkowania aut firmowych w podatkach dochodowych były rozliczane na zasadach takich jak VAT. W sytuacji wykorzystywania samochodu do celów mieszanych (służbowo oraz prywatnie) można będzie pomniejszych przychody jedynie o 50% poniesionych wydatków. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie chciało odliczać 100% poniesionych kosztów konieczne będzie prowadzenie dokładnej ewidencji – takiej jak ta, która obecnie sporządzana jest do celów odliczenia podatku VAT.

Wciąż trwają prace nad ustawą w związku z tym mogą nie być to jeszcze wszystkie zmiany jakie czekają nas w 2019 r. w kwestii korzystania z samochodów firmowych.

Podsumowanie planowanych zmian

Wydatek Jest obecnie Będzie po zmianach
Wydatki na samochód firmowy do celów działalności gospodarczej Koszt to 100% poniesionych wydatków

 

Kosztem będzie 100% wydatków, ale konieczne będzie prowadzenie ewidencji przebiegu jak w VAT
Wydatki na samochód firmowy do celów działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych Koszt to 100% poniesionych wydatków Kosztem będzie 50% wydatków
Wydatki związane z używaniem samochodu do działalności gospodarczej (gdy auto nie jest wprowadzone do ewidencji środków trwałych) Kilometrówka Kosztem będzie 20%wydatków
Zakup nowego samochodu osobowego Możliwość amortyzowania do 20 tys. euro Możliwość amortyzowania to 150 tys. zł
Wydatki związane z leasingiem operacyjnym Opłaty leasingowe w całości stanowią koszty.  Nie obowiązuje kilometrówka. Opłaty leasingowe będą kosztem do limitu 150 tys. zł. warunkowe może być stosowanie 50% kosztów -limit znajdzie zastosowanie do tej części opłaty która będzie zawierała koszty eksploatacji.