Pracownicze Plany Kapitałowe

IV etap wprowadzenia PPK 1 stycznia 2021WSZYSTKIE PODMIOTY ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓWumowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23.04.2021umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.05.2021 Jak wprowadzić PPK w firmie?➢ Przygotowanie do wprowadzenia PPK – oprogramowanie, materiały informacyjne, szkolenie.➢ Wybór instytucji finansowej (konsultacje z pracownikami)➢ Podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową➢ […]

Czytaj więcej

jpkvat

Kody GTU_12 w nowym JPK_VAT

GTU_12 – oznaczenie transakcji dla celów nowego pliku JPK_V7 wywołuje wiele pytań co do zasadności stosowania tego kodu.Odnosząc się do informacji na stronie Ministerstwa Finansów ( zakładka: pytania i odpowiedzi nowe JPK_VAT): PYTANIE: „Gdzie szukać definicji pojęć na potrzeby oznaczenia GTU_12 w przypadku usług o charakterze niematerialnym…”? ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA: ” W ustawie o podatku od towarów i […]

Czytaj więcej

Składki na fundusz solidarnościowy od 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. utworzony zostanie fundusz solidarnościowy. Jego celem jest promowanie wsparcia społecznego, zawodowego i zdrowotnego osób niepełnosprawnym. Fundusz ten będzie tworzony z obowiązkowych składek oraz z tzw. daniny solidarnościowej. Z zapłaconej przez pracodawców składki na Fundusz Pracy 0,15% będzie przeznaczone na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ważny jest również fakt, że […]

Czytaj więcej