GTU_12 – oznaczenie transakcji dla celów nowego pliku JPK_V7 wywołuje wiele pytań co do zasadności stosowania tego kodu.
Odnosząc się do informacji na stronie Ministerstwa Finansów ( zakładka: pytania i odpowiedzi nowe JPK_VAT):

PYTANIE: „Gdzie szukać definicji pojęć na potrzeby oznaczenia GTU_12 w przypadku usług o charakterze niematerialnym…”?

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA: ” W ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.”

Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z PKWiU, która mamy nadzieję będzie pomocna w analizie kwalifikacji usług pod względem oznaczeń kodu GTU_12