PPK Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli nowy powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Etapy wdrażania systemu
➢ I etap firmy zatrudniające co najmniej 250 osób 1 lipca 2019
➢ II etap firmy zatrudniające co najmniej 50 osób 1 stycznia 2020
➢ III etap firmy zatrudniające co najmniej 20 osób 1 lipca 2020
➢ IV etap wszystkie firmy zatrudniające pracowników 1 stycznia 2021

IV etap wprowadzenia PPK 1 stycznia 2021
WSZYSTKIE PODMIOTY ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23.04.2021
umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.05.2021

Jak wprowadzić PPK w firmie?
➢ Przygotowanie do wprowadzenia PPK – oprogramowanie, materiały informacyjne, szkolenie.
➢ Wybór instytucji finansowej (konsultacje z pracownikami)
➢ Podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową
➢ Wprowadzenie PPK – dokumentacja, komunikacja z pracownikami, informacje do instytucji finansowej.
➢ Naliczanie wpłat do PPK i przekazywanie do instytucji finansowej

Kto nie musi wprowadzać PPK?
➢ Samozatrudniony, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
➢ Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą inną osobę fizyczną, czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową,
➢ Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat*,
➢ Pracodawca, prowadzący PPE o określonych parametrach.

*Kto jest mikroprzedsiębiorcą?
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Art. 7. ust. 1 pkt 1.
mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Szczegółowe informacje dotyczące PPK wraz z wykazem instytucji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie: https://www.mojeppk.pl/