Dzięki Tarczy 6.0. będzie można ubiegać się między innymi o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych, dotacje do 5 tyś zł , czy dofinansowanie miejsc pracy. Niektóre wnioski można składać już od 16 grudnia, a inne dopiero od 30 grudnia i 1 stycznia 2021 r.

Bardzo ważne !!!! W  każdym przypadku chodzi o przeważający kod PKD zapisany w bazie REGON

1. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020  – złożysz wniosek  o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do 31 stycznia 2021 r.

szczegóły w linku :

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-listopad-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2718738

2. Zwolnienia ze składek ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 – wniosek (RDZ-B) od 30 grudnia 2020 r.

Jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  oznaczony jest kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek można złożyć do 15 stycznia 2021 r.

Ważne!

Jeśli jesteś płatnikiem z innej branży wymienionej w punkcie „Kogo dotyczy?” ustawodawca jeszcze nie określił  terminu  do kiedy będzie można złożyć wniosek RDZ-B.- informacja na dzień 21.12.2020 r.

szczegóły w linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz-na-podstawie-tarczy-antykryzysowej-6_0/2718628

3. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł –  wniosek można złożyć od 30 grudnia 2020 r.

szczegóły w linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/2718648

4. Dodatkowe świadczenie postojowe

szczegóły w linku

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/dodatkowe-swiadczenie-postojowe/2676719

5. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych – wnioski od 1 stycznia 2021 r.

szczegóły w linku:

 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-naliczania-skladek-od-umow-cywilnoprawnych/2718718 

6. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – wnioski od 15 stycznia 2021 r.

szczegóły w linku:

 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2718668 )

7. Dotacja do 5 tys. zł dla mikro-przedsiębiorców i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej

 – proszę pamiętać – wnioski składają Państwo do Urzędów Pracy, pod które podlegają.

Informacja z UP Warszawa:

https://warszawa.praca.gov.pl/-/13872104-dotacja-do-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow-i-malych-przedsiebiorcow-w-ramach-tarczy-branzowej-

8. Dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł, które obejmuje zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia (te od których płacone są składki na ubezpieczenia społecznie) –  brak informacji o wnioskach na stronie Urzędu na dzień 21.12.2020 r.