1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o opakowaniach VerpackG

Nowa Ustawa przewiduje szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek niemiecki towary w opakowaniach. Obejmuje ona opakowania wszelkiego rodzaju. Oznacza to, że dotyczy zarówno opakowań sprzedażowych (takich, w które towar pakuje producent), jak i opakowań wysyłkowych (takich, w które towar pakuje sprzedawca wysyłkowy).

Obowiązkowa rejestracja


Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają towary w opakowaniach na rynek niemiecki podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu w systemie LUCID (www.verpackungsregister.org). Oznacza to, że każdy sprzedawca, który działa na rynku niemieckim będzie musiał najpóźniej do końca grudnia 2018r. zarejestrować się w tym systemie.  Wymóg taki dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek towar zakupiony u producenta z innego kraju w opakowaniu sprzedażowym, jak i tych, którzy odsprzedają jedynie towar zakupiony na terenie Niemiec i pakują go przed wysyłką w opakowania wysyłkowe.

Przebieg rejestracji

  • Rejestracji dokonujemy przez stronę https://lucid.verpackungsregister.org/
  • Na stronie podajemy nazwę firmy, osobę odpowiedzialną (właściciela w przypadku działalności jednoosobowej, prezesa w przypadku spółek kapitałowych), adres e-mail oraz hasło.
  • Po kliknięciu na link aktywacyjny przesłany na podany przez nas podczas rejestracji adres logujemy się na stronie systemu LUCID.
  • Na stronie systemu LUCID podajemy dane: adres siedziby firmy, numer EU VAT, numer rejestracyjny działalności (numer w rejestrze handlowym, polskim KRS czy niemieckim Handelsregister) oraz znaki towarowe, pod którymi będziemy wprowadzać towary w opakowaniach na rynek niemiecki. Jeżeli towar nie został oznaczony żadnym znakiem towarowym, podajemy nazwę własnej firmy.
  • Dane zostaną opublikowane na stronie verpackungsregister.org do 01.01.2019 r.

 

Obowiązek zgłoszeniowy

Według aktualnie obowiązujących przepisów sprzedawcy internetowi wprowadzający na rynek niemiecki towary w opakowaniach zobowiązani są do rejestracji w firmie świadczącej usługi w zakresie utylizacji opakowań. Okresowo podaje się ilość wprowadzonych opakowań oraz uiszcza opłatę naliczoną na podstawie wykazanych danych.

Nowe przepisy powodują, że sprzedawca musi zgłaszać ilość wprowadzonych na rynek niemiecki opakowań nie tylko swojemu usługodawcy, ale również w nowym systemie LUCID. Ustawa zakłada, że obowiązkowe będą zgłoszenia okresowe oraz zgłoszenia podsumowujące w terminie do 15 maja za rok ubiegły.

UWAGA! Kara za naruszenie przepisów!

Nowa Ustawa przewiduje surową karę za wprowadzanie towarów w opakowaniach na rynek niemiecki bez wcześniejszej rejestracji w systemie LUCID. Może ona wynosić do 200 000 EUR. Brak lub nieprawidłowe zgłoszenie okresowe czy podsumowujące jest zgodnie z nowymi przepisami zagrożone karą do 10 000 EUR.