Od 1 stycznia 2019r zmniejszeniu  ulegnie składka ZUS dla przedsiębiorstw których właściciele  już nie mogą korzystać z tzw. ,,ulgi na start” albo ,,składki preferencyjnej”. Przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki w zależności od uzyskanego przychodu.

Jak jest teraz?

Aktualnie bowiem każdy właściciel firmy (niezależnie od jej działania czy przychodu) ma obowiązek płacić jednakową kwotę. Na dzień dzisiejszy jest to 1228,70 zł (łącznie z ubezpieczeniem chorobowym) z czego 319,94 zł to składka zdrowotna. Takie ustalenie jest krzywdzące zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw.

Jak będzie po zmianach?

Po wprowadzeniu zmian mniejszą składkę zapłacą te firmy, których przychód nie przekracza 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na ten rok próg wyniósłby 5250 zł. Po przekroczeniu tego progu przedsiębiorcy zobowiązani będą płacić składki według dotychczasowych zasad.

Ustalona zostanie również minimalna składka na ZUS. Najniższa opłata ma wynieść 520 zł miesięcznie. W tą kwotę wliczone są już składka zdrowotna i dobrowolna składka chorobowa. Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z nowych przepisów będzie musiał wykazać, że prowadził własną działalność przez minimum 60 dni w danym roku.

Ograniczenia czasowe

Zwolnienie z opłacania składki ZUS w normalnej wysokości będzie przysługiwało na cały rok. Projekt ustawy zakłada jednak, że gdy przedsiębiorca będzie osiągać niskie przychody poniżej ustawowego limitu przywilej opłacania obniżonych składek będzie przysługiwał mu tylko na okres 36 miesięcy. Po tym okresie firma przez 2 lata musi opłacać składki normalnej wysokości, a dopiero po tej przerwie może wrócić do opłacania obniżonych składek. Zatem w ciągu 5 lat tylko przez 3 lata przedsiębiorca będzie mógł opłacać składki od najniższej podstawy ustalonej zgodnie z przepisami.

Komu niższe składki ZUS nie przysługują?

  • przedsiębiorcom, którzy w poprzednim roku prowadzili (oprócz działalności gospodarczej) także pozarolniczą działalność jako wspólnicy spółek osobowych, w zakresie wolnych zawodów, jako osoby prowadzące szkoły i placówki na podstawie prawa oświatowego
  • tym, którzy opłacają składki na preferencyjnych warunkach (od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę)
  • przedsiębiorcom, którzy w poprzednim roku opłacali zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • przedsiębiorcom, którzy korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług
  • osobom, które wykonują działalność u byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku wykonywały czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności w ramach stosunku pracy.

Oczywiście jak w przypadku każdej zmiany przepisów – nie wszystkie rzeczy są do końca wyjaśnione i trzeba poczekać na oficjalne interpretacje. Ale będziemy trzymać rękę na pulsie i informować Was na bieżąco.