Od 1 lipca 2018r. nabywca, który otrzymał fakturę za towar lub usługę, będzie miał możliwość podzielić cenę na dwie części. Kwota netto będzie trafiała na zwykły rachunek bankowy natomiast pozostała część  na oddzielny rachunek VAT.

CZYM JEST SPLIT PAYMENT

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że nabywca  (podatnik), płacąc za fakturę, wpłaca na specjalny rachunek VAT sprzedawcy całą kwotę lub części VAT z faktury, natomiast kwota netto (całość lub cześć) trafia na bieżący rachunek bankowy sprzedawcy, do którego prowadzony jest rachunek VAT. Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT będą własnością sprzedawcy, ale dostęp do nich będzie ograniczony.

Jak wynika z art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że

a) zapłata kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku wynikającej z faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

b) zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z faktury jest dokonywana na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT.

BANK SAM ROZDZIELI PŁATNOŚĆ

Dokonywanie płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności będzie mogło nastąpić poprzez użycie komunikatu przelewu. Podatnik tak jak dotychczas będzie wypełniał tylko jeden dokument, tj. komunikat przelewu, na którym wskazane będą dwie kwoty: kwota wartości sprzedaży brutto oraz kwota podatku. Bank lub SKOK wykona natomiast pozostałe czynności mające na celu przekazanie wpłacanej kwoty na właściwe konta.

PRO FORMA WYŁĄCZONA Z NOWYCH ZASAD

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie stosowany do faktur por forma. Takiej faktury nabywca nie będzie mógł opłacić w tym mechanizmie.

PŁATNOŚĆ TYLKO PRZELEWEM

Nie ma możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności do dokonywania zapłaty w innych formach niż przelew.

NOWE ZASADY DOTYCZĄ JEDYNIE FIRM

Mechanizm podzielonej płatności mogą stosować tylko podatnicy VAT. Klienci indywidualni płacą kwoty brutto na dotychczasowych zasadach.

DOBROWOLNE PRZYSTĄPIENIE

Mechanizm podzielonej płatności, który ma wejść w życie 1 lipca 2018 r. będzie dobrowolny. Ustawa nie nakłada obowiązku stosowania go. O tym, czy do danej faktury zostanie zastosowany mechanizm podzielonej płatności, zdecyduje wyłącznie nabywca.

Jak wynika z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Podatnicy mogą zatem zapłacić za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności albo zapłacić za nią według dotychczasowych zasad.